• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی
}

گالری تصاویر

جلسه با گروده دنا ساخت ساختمان های هوشمند

جلسه با گروده دنا ساخت ساختمان های هوشمند

جلسه ای مابین شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت دنا ساخت ساختمان های هوشمند در روز ۲۷ فروردین ۹۷ برگزار شد. (ادامه...)

 کارگاه مشترک شرکت عمران شهرهای جدید ایران و شرکت دولتی زمین و مسکن کره جنوبی

کارگاه مشترک شرکت عمران شهرهای جدید ایران و شرکت دولتی زمین و مسکن کره جنوبی

کارگاه مشترک شرکت عمران شهرهای جدید ایران و شرکت دولتی زمین و مسکن کره جنوبی در روزهای ۲۱ و ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ برگزار شد. (ادامه...)

همایش شهر هوشمند با حضور هیات کره ای

همایش شهر هوشمند با حضور هیات کره ای

نشست شهر جدید- شهر هوشمند با حضور هیات کره ای در روزهای ۲۱ و ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ برگزار شد. (ادامه...)

گالری آزمایشی شهرهای جدید

گالری آزمایشی شهرهای جدید

این یک گالری آزمایشی می باشد و تصاویر آن هیچ ارزش حقوقی ندارد (ادامه...)

گالری تصاویر همکاری با کره

گالری تصاویر همکاری با کره

در نشست واحد سرمایه گذاری شرکت عمران شهرهای جدید با سرمایه گذران کره ایی قراردادهایی جدید بسته شد (ادامه...)