• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته ۲۵ تا ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷ در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می شود.

انتشار : یکشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۵:۰۰