• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

نخستین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند

نخستین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند

نخستین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند ۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ همزمان با نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می شود.

انتشار : سه شنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۵:۰۰