• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

افق روشن شهرهای جدید -

ویژه نامه افق روشن شهرهای جدید با همکاری روزنامه دنیای اقتصاد
افق روشن شهرهای جدید
انتشار : چهارشنبه، ۰۷ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰