• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

برگزاری جشنواره صنایع دستی در بازار بزرگ ایرانی اندیشه - خبرگزاری مهر

جشنواره صنایع دستی و اقوام ایرانی به همت شرکت عمران شهر جدید اندیشه و اداره میراث فرهنگی شهریار در بازار بزرگ ایرانی اسلامی شهر اندیشه برگزار شد.
برگزاری جشنواره صنایع دستی در بازار بزرگ ایرانی اندیشهخبرگزاری مهر
انتشار : سه شنبه، ۰۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۶:۲۵