• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

سخنرانی وزیر در آئین آغاز عملیات اجرایی تولید و عرضه مسکن در شهر جدید اندیشه


اسلامی در این مراسم با اشاره به احداث هسته مرکزی شهر جدید اندیشه گفت: تمام این ساخت و سازها در هسته مرکزی شهر جدید اندیشه انجام می‌شود تا اندیشه را به شهری دارای قابلیت‌های مختلف تبدیل کنند.

انتشار : شنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۸:۲۳