• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

استقبال از خرید عرصه مسکن مهر در شهرهای جدید - خبرگزاری تسنیم

حبیب اله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استقبال خوب مردم از خرید عرصه واحدهای مسکن مهر، گفت: شهر پردیس در این خصوص در صدر شهرهای جدید قرار دارد. به گفته طاهرخانی تمام منابع مالی این برنامه در تکمیل واحدهای باقیمانده هزینه خواهد شد.
استقبال از خرید عرصه مسکن مهر در شهرهای جدیدخبرگزاری تسنیم
انتشار : دوشنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۵:۳۳