• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی شرکت عمران شهرهای جدید در سال ۱۳۹۷


افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی شرکت عمران شهرهای جدید در سال ۱۳۹۷

انتشار : دوشنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۸:۳۰