• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

گزارش احداث ۱۳ شهر جدید به عنوان قطب های اقتصادی در کشور - پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

پس از تجربه نسل اول شهرهای جدید، ۱۳ شهر به عنوان نسل نوین شهرهای جدید در کشور در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و در دست مطالعه می باشد.
گزارش احداث ۱۳ شهر جدید به عنوان قطب های اقتصادی در کشورپایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
انتشار : دوشنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۵:۴۶