• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

شهر جدید سهند به شبکه جهانی جوامع ایمن پیوست - خبرگزاری ایسنا

آئین الحاق شهر جدید سهند به شبکه جهانی جوامع ایمن با حضور دکتر «شومبرگ»، از مسئولان شبکه جهانی جوامع ایمن از کارولینسکای سوئد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستان اسکو برگزار شد.
شهر جدید سهند به شبکه جهانی جوامع ایمن پیوست خبرگزاری ایسنا
انتشار : دوشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۵:۴۲