• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از توازن عرضه با تقاضا در پردیس خبر داد - خبرگزاری ایسنا

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با ایسنا گفت: با رفع معارض ۵۳۰۰ واحد و تعریف ۱۰ هزار واحد در شهر جدید پردیس، تعداد تقاضا با عرضه هماهنگ شد.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از توازن عرضه با تقاضا در پردیس خبر داد خبرگزاری ایسنا
انتشار : شنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۳:۲۲