• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید کشور


دولت دوازدهم در برنامه های مدون ساخت، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را آغاز کرده که با توجه به ظرفیت های موجود، نیمی از آنها در شهرهای جدید به دو روش مشارکت در ساخت و مشارکت در محله سازی احداث می شوند.

انتشار : یکشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۵:۴۰