• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

همایش سرمایه گذاری در شهر جدید هشتگرد

همایش سرمایه گذاری در شهر جدید هشتگرد

همایش سرمایه گذاری در شهر جدید هشتگرد با رویکرد تحول پیمانکاری به شراکت در توسعه، ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ در سالن همایش های شهرداری شهر جدید هشتگرد برگزار می شود.

انتشار : یکشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۱:۵۹