• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

انعقاد قرارداد ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در پردیس - خبرگزاری ایسنا

وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با ایسنا گفت: دو قرارداد بزرگ همکاری را برای توسعه زیرساخت‌ها و متروی پردیس به ۲۰۰۰ میلیارد تومان منعقد می‌کنیم.
انعقاد قرارداد ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در پردیسخبرگزاری ایسنا
انتشار : شنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۴:۵۷