• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری


شرکت عمران شهرهای جدید در نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری (۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷) حضور یافت.

انتشار : دوشنبه، ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۱:۱۱