• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

اولویت اصلی در شهرهای جدید اتمام پروژه مسکن مهر - خبرگزاری ایلنا

حبیب اله طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در جلسه پیش از بازدید وزیر راه و شهرسازی از فازهای مسکن مهر پردیس گفت: اولویت اصلی ما در شهرهای جدید اتمام پروژه مسکن مهر است.
اولویت اصلی در شهرهای جدید اتمام پروژه مسکن مهر خبرگزاری ایلنا
انتشار : شنبه، ۰۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۳:۴۸