• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در بهارستان - خبرگزاری ایسنا

محمدرضا احمدی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان گفت: در شهرهای جدید کل کشور باید ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود که سهم بهارستان از این رقم ۱۰ درصد است.
ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در بهارستان خبرگزاری ایسنا
انتشار : چهارشنبه، ۰۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۱:۱۵