• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

توجه ویژه در بودجه ۹۸ به توسعه حمل و نقل ریلی - خبرگزاری ایسنا

حبیب اله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: در بودجه ۹۸ براساس مشارکت بخش خصوصی، توجه ویژه‌ای به توسعه حمل و نقل ریلی شده است.
توجه ویژه در بودجه ۹۸ به توسعه حمل و نقل ریلی خبرگزاری ایسنا
انتشار : چهارشنبه، ۰۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۰:۱۱