• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

بازدید معاون وزیر از شهر جدید هشتگرد

انتشار : چهارشنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۵:۰۸