• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

هویت بخشی به شهرها با برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری - خبرگزاری ایسنا

سرپرست استانداری فارس، با تاکید بر اینکه هویت بخشی در شهرهای جدید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ، خاطرنشان کرد: برگزاری چنین جشنواره ها و برنامه های هنری بدون تردید نقش تاثیرگذاری در شکل گیری هویت در این شهرها دارد.
هویت بخشی به شهرها با برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری خبرگزاری ایسنا
انتشار : شنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰:۱۳