• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

برگزاری رویدادهای فرهنگی شهرهای جدید با هدف شناخت شهروندان از هم - خبرگزاری ایرنا

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید ضمن خبر از برگزاری دوسالانه جشنواره فرهنگی هنری در شهرهای جدید کشور، گفت: برگزاری جشنواره ها و رویدادهای فرهنگی باید منتج به شکل گیری شهروند فعال و قرار گرفتن شهروندان در کنار هم و شناخت نسبت به یکدیگر شود
برگزاری رویدادهای فرهنگی شهرهای جدید با هدف شناخت شهروندان از هم خبرگزاری ایرنا
انتشار : شنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۵:۵۲