• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

لزوم توسعه فضاهای شهری در شهرهای جدید کشور - خبرگزاری ایرنا

معاون فرهنگی امور عمرانی استانداری فارس در همایش مدیران عامل شهرهای جدید کشور در صدرا بیان کرد: فضاهای شهری شهرهای جدید باید با هدف برقراری هم افزایی اجتماعی و فرهنگی که در بسیاری از شهرها مغفول مانده توسعه یابد.
لزوم توسعه فضاهای شهری در شهرهای جدید کشور خبرگزاری ایرنا
انتشار : شنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۶:۳۷