• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

آغاز مراجعه متقاضیان مسکن مهر پردیس به هشتگرد - خبرگزاری فارس

مهدی هدایت مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد از آغاز مراجعه متقاضیان مسکن مهر پردیس به هشتگرد، برای تحویل واحد خبر داد.
آغاز مراجعه متقاضیان مسکن مهر پردیس به هشتگرد خبرگزاری فارس
انتشار : دوشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۶:۱۸