• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

نمایشگاه آثار ارزشمند هنرمندان معاصر ایران در شهر جدید صدرا

نمایشگاه آثار ارزشمند هنرمندان معاصر ایران در شهر جدید صدرا

همزمان با هفته فرهنگی شهر جدید صدرا نمایشگاه آثار ارزشمند هنرمندان معاصر ایران ۱۰ تا ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷ در صدرا برگزار می شود.

انتشار : دوشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۸:۴۲