• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

گشایش نمایشگاهی فاخر، آغازگر هفته فرهنگی شهر جدید صدرا


همزمان با هفته فرهنگی شهر جدید صدرا، نمایشگاه نقاشی از آثار ۸۰ هنرمند معاصر کشور گشایش یافت. این آثار توسط شرکت عمران شهرهای جدید در سال ۸۴ جمع آوری شده است.

انتشار : یکشنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۱:۲۲