• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

برگزاری نمایشگاه آثار برجسته نقاشان معاصر در صدرا - خبرگزاری مهر

نمایشگاه آثار برجسته نقاشان معاصر ایران از روز شنبه ۱۰ آذر در سرزمین سبز شهر جدید صدرا برگزار می شود.
برگزاری نمایشگاه آثار برجسته نقاشان معاصر در صدرا خبرگزاری مهر
انتشار : چهارشنبه، ۰۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۶:۵۳