• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

اهداف اصلی طرح جامع جدید سهند - پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

زهره داودپور عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از اهداف اصلی طرح جامع جدید شهر سهند می گوید.
اهداف اصلی طرح جامع جدید سهند پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
انتشار : چهارشنبه، ۰۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۹:۵۸