• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

مذاکره وزیر راه و شهرسازی با معترضان مسکن مهر پردیس - پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی در دیداری که با نمایندگان متقاضیان مسکن مهر پردیس داشت به عنوان نماینده عالی دولت از آنها عذرخواهی کرد و دستور پیگیری مشکلات آنها را صادر نمود.
مذاکره وزیر راه و شهرسازی با معترضان مسکن مهر پردیسپایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
انتشار : شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۶:۰۶