• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

تصویب تشکیل شرکت عمران شهر جدید ایوانکی در کمیسیون اجتماعی دولت


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی در کمیسیون اجتماعی دولت مصوب شد. به زودی نیز مصوبه هیات وزیران را خواهد گرفت.

انتشار : یکشنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۵:۵۳