• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

برگزیده شدن مقاله شرکت عمران شهرهای جدید در همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران


مقاله کارشناس مطالعات اجتماعی شرکت عمران شهرهای جدید در سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران برگزیده شد.


به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید، مقاله دکتر عبدالوهاب شهلی بر، کارشناس مطالعات اجتماعی شرکت، با عنوان "تحلیل مسائل اجتماعی بهره برداری و نگهداری مجتمع های مسکن مهر در شهرهای جدید"، به عنوان مقاله برتر انتخاب شد.
این مقاله که برآمده از مطالعات کیفی دفتر توسعه اجتماعی شرکت عمران شهرهای جدید بوده است، در کنار تحلیل وضعیت اجتماعی مجتمع¬های مسکن مهر، مدلی برای شکل گیری یک نظام بهره¬برداری و نگه¬داری کارآمد به منظور تقویت اجتماع سازی و نیز توسعه محلی تدوین شده است.
همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران که مهمترین رخداد علمی کشور در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی است که با مشارکت دستگاه ها و نهادهای مختلف سیاست گذار و سیاست پژوه کشور برگزار می شود و محلی برای پایش آخرین وضعیت آسیب¬های اجتماعی در حوزه¬های مختلف همچون: زنان، کودکان، فقر و نابرابری، روابط کار، مسائل شهرسازی و... است./

برگزیده شدن مقاله شرکت عمران شهرهای جدید در همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران
تاریخ انتشار : دوشنبه، ۱۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۰:۰۰
ارسال شده توسط : واحد روابط عمومی
کد خبر : 974