• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

سمینار تجربه انتقال پایتخت اداری در کره جنوبی


روز چهارشنبه 22 فروردین 1397 سمینار تجربه انتقال پایتخت اداری در کشور کره جنوبی در دانشگاه تهران برگزار می شود.


 
 
روز چهارشنبه 22 فروردین 1397 سمینار تجربه انتقال پایتخت اداری در کشور کره جنوبی در دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید در سمینار تجربه انتقال پایتخت اداری در کشور کره جنوبی موارد ذیل مطرح خواهد شد:
تجربه انتقال پایتخت اداری کره جنوبی نمونه موردی شهر جدید سجونگ توسطDr.
Jae Bin Lim  از انستیتوال اچ
جمع بندی موضوع: توسط دکتر اسفندیار زبردست عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
تهران-دانشکده هنرهای زیبا-تالار شهید آوینی دانشگاه تهران
 
 

سمینار تجربه انتقال پایتخت اداری در کره جنوبی
تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۷:۰۰
ارسال شده توسط : واحد روابط عمومی
کد خبر : 952