• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

کتاب "سیاست‌های مسکن و محیط مسکونی در شهرهای جدید" منتشر شد


کتاب "سیاست‌های مسکن و محیط مسکونی در شهرهای جدید" نوشته‌ی کمال اطهاری منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی، جلد ششم از مجموعه "کتاب شهرهای جدید" با عنوان "سیاست‌های مسکن و محیط مسکونی در شهرهای جدید" به قلم کمال اطهاری پژوهشگر و استاد دانشگاه منتشر شد.

تبیین جایگاه شهرهای جدید در برنامه‌های تامین مسکن، بررسی تاثیر پروژه‌های احداث مسکن مهر بر شهرهای جدید، تحلیل تاثیر سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی بر توسعه اجتماعی شهر جدید هشتگرد و پیشنهاد راهکار نهادی، مقایسه‌ای تطابقی میان مفاهیم فضا و کالبدی در شهرهای جدید و سکونتگاه‌های خودانگیخته: از پرند تا اسلامشهر، بررسی محیط شهری در شهر جدید پردیس: کیفیت مسیر و جستاری در تحولات نهادی در شهرهای جدید در جهان، مهم‌ترین عناوین این کتاب را تشکیل می‌دهد.

چاپ اول "سیاست‌های مسکن و محیط مسکونی در شهرهای جدید" در ۱۰۰۰ نسخه توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و به سفارش شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید منتشر شده است.

کتاب "سیاست‌های مسکن و محیط مسکونی در شهرهای جدید" منتشر شد
تاریخ انتشار : یکشنبه، ۰۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۹:۱۳
ارسال شده توسط : واحد روابط عمومی
کد خبر : 1012