• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

مدیران کل شرکت عمران شهرهای جدید


مجتبی پورخیز

مجتبی پورخیز

مدیر کل دفتر مدیرعامل، روابط عمومی و ارزیابی عملکرد

مجتبی پورخیز


تلفن: ۰۲۱۸۸۸۸۰۸۹۸
نمابر: ۰۲۱۸۸۸۷۶۶۳۳

لیسانس عمران و فوق لیسانس جغرافیای طبیعی


از 1396 تا کنون


سوابق کاری
محسن زارعی

محسن زارعی

مدیرکل حراست, مشاور مدیرعامل

محسن زارعی


تلفن: ۰۲۱۸۸۷۷۸۵۴۶
نمابر: ۰۲۱۸۸۶۷۲۱۰۴

فوق لیسانس جغرافیای برنامه ریزی شهری


از 1393 تا کنون


سوابق کاری
محسن غیاثی

محسن غیاثی

مدير كل دفتر املاك و امور حقوقی

محسن غیاثی


تلفن: ۰۲۱۸۸۷۷۶۵۱۷
نمابر: ۰۲۱۸۸۸۸۴۸۹۲

دکتری حقوق


از 1395 تا کنون


سوابق کاری
علی اخلاقی

علی اخلاقی

مدیرکل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه

علی اخلاقی


تلفن: ۰۲۱۸۸۸۸۰۰۸۶
نمابر: ۰۲۱۸۸۷۷۶۵۱۶

فوق لیسانس برنامه ریزی شهری و منطقه ای


از 1396 تا کنون


سوابق کاری
پروین نهروانیان

پروین نهروانیان

مدیرکل امور مالی, ذیحساب

پروین نهروانیان


تلفن: ۰۲۱۸۸۷۷۲۱۹۳
نمابر: ۰۲۱۸۸۸۸۰۸۹۱

کارشناس مدیریت بازرگانی, فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران


از 1390 تا کنون


سوابق کاری
همتعلی عبدی نژاد

همتعلی عبدی نژاد

مدیرکل دفتر شهرسازی و معماری

همتعلی عبدی نژاد


تلفن: ۰۲۱۸۸۶۷۲۱۰۰
نمابر: ۰۲۱۸۸۸۸۳۷۱۴

کارشناس ارشد شهرسازی, فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران


از 1392 تا کنون


سوابق کاری
محمدرضا توکلی

محمدرضا توکلی

مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک

محمدرضا توکلی


تلفن: ۰۲۱۸۸۷۷۶۵۱۴
نمابر: ۰۲۱۸۹۳۵۶۵۱۴

مهندس عمران، کارشناس ارشد جغرافیای برنامه ریزی شهری


از 1394 تا کنون


سوابق کاری
خالد خیری

خالد خیری

مدیرکل دفتر فنی و اجرایی

خالد خیری


تلفن: ۰۲۱۸۸۸۸۹۵۹۰
نمابر: ۰۲۱۸۸۸۸۰۹۵۲

فوق لیسانس مهندسی معماری


از 1396 تا کنون


سوابق کاری
نادر عربی

نادر عربی

مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن

نادر عربی


تلفن: ۰۲۱۸۸۷۷۶۵۱۵
نمابر: ۰۲۱۸۹۳۵۶۷۶۸

کارشناسی ارشد شهرسازی , فارغ‌التحصیل دانشگاه شهید بهشتی


از 1394 تا کنون


سوابق کاری
داوود صفدری

داوود صفدری

مدیرکل پیمان و مشارکت

داوود صفدری


تلفن: ۰۲۱۸۸۷۷۷۸۲۹
نمابر: ۰۲۱۸۸۸۸۰۹۵۲

دانش آموخته دوره دکتری شهرسازی (آرشیتکت و طراح شهر)


از 1394 تا کنون


سوابق کاری
مسعود هاشمی

مسعود هاشمی

مدیرکل دفتر تجهیز منابع، برنامه ریزی و بودجه

مسعود هاشمی


تلفن: ۰۲۱۸۸۸۷۶۶۲۳
نمابر: ۰۲۱۸۹۳۵۶۳۹۸

کارشناس مدیریت بازرگانی و کارشناس ارشد علوم اقتصادی


از 1394 تا کنون


سوابق کاری
احمد فرهادی پور

احمد فرهادی پور

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

احمد فرهادی پور


تلفن: ۰۲۱۸۸۸۷۶۶۲۲
نمابر: ۰۲۱۸۸۶۷۲۰۹۹

لیسانس عمران و فوق لیسانس شهرسازی


از 1396 تا کنون


سوابق کاری
محمد نظری

محمد نظری

مدیر روابط عمومی

محمد نظری


تلفن: ۰۲۱۸۹۳۵۶۰۰۰
نمابر: ۰۲۱۸۸۶۷۲۰۹۹

کاردانی و کارشناسی روابط عمومی/ کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی


از 1393 تا کنون


سوابق کاری