• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

مجتبی پورخیز

مدیر کل دفتر مدیرعامل، روابط عمومی و ارزیابی عملکرد

تحصیلات


لیسانس عمران و فوق لیسانس جغرافیای طبیعی


پست الکترونیکی

رزومه


سوابق شغلی:
دبیر ستاد ممیزی املاک شهرداری تهران
معاون مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه ۱۳ شهرداری تهران
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه ۲۱ شهرداری تهران
عضو سازمان نظام مهندسی (مهندس پایه ۲ و نظارت)
مجتبی پورخیز