• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

حسن روانفر

عضو هیأت مدیره

تحصیلات


کارشناس معماری


پست الکترونیکی

رزومه


سوابق شغلی

۱. معاون شهرسازی اداره کل مسکن و شهرسازی استان اصفهان
۲. مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان
۳. مدیرعامل شرکت مسکن سازان اصفهان
۴. مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان
۵. شهردار منطقه ۳ اصفهان (منطقه تاریخی اصفهان)
۶. مدیرعامل شرکت احیاء میدان عقیق (میدان امام علی)
۷. عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
۸. عضو هیئت مدیره و هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
۹. عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید بهارستان
۱۰. مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان
۱۱. عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
حسن روانفر