• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

صادق اکبری

عضو هیأت مدیره

تحصیلات


کارشناسی علوم اجتماعی، گرایش پژوهشگری از دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده علوم اجتماعی سال ۱۳۷۳- کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی سال ۱۳۷۶- دکترای رشته جامعه شناسی توسعه از دانشگاه تهران


پست الکترونیکی

رزومه


سوابق تحصیلی :

۱. فارغ التحصیل کارشناسی علوم اجتماعی، گرایش پژوهشگری از دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده علوم اجتماعی سال ۱۳۷۳
۲. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی سال ۱۳۷۶
۳. فارغ التحصیل دوره دکترای رشته جامعه شناسی توسعه از دانشگاه تهران


سوابق اجرایی و مدیریتی:

۱.کارشناس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور (۱۳۷۵-۱۳۷۹)
۲. دبیر کمیسیون جلوگیری از آلودگی منابع آب (مدیریت پسماندها). دفتر برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور (۱۳۸۰
۳. رئیس گروه طرح و برنامه دفتر برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور (۱۳۸۱)
۴. سرپرست دفتر امور دهیاری ها و مدیرکل سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور (۱۳۸۲)
۵. مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها (۱۳۸۴-۱۳۸۶)
۶. معاون پژوهشی پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی سازمان شهردای ها (آذر ۱۳۸۶ تا پایان فروردین ۱۳۸۷)
۷. مشاور معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران (۱۳۸۷)
۸. مدیرکل دفتر روابط اقتصادی خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی (از فروردین سال ۱۳۸۸ تاکنون)
۹. مسئول اجرایی کارگروه اقتصادی و بازرگانی شورایعالی ایرانیان مقیم خارج (۱۳۸۷-۱۳۹۲)
۱۰. عضو هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان (از نیمه دو سال ۱۳۹۳)
۱۱. نماینده وزیر، مدیریت، هماهنگ کننده و برگزار کننده اجلاس های کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی با کشورهای؛ چینف المان، هند، جمهوری چک، مجارستان، آفریقای جنوبی، پاکستان، برزیل، بوسنی و هرزگویین
۱۲. رئیس کمیته اقتصادی، سرمایه گذاری و بانکی اجلاس های کمیسیون مشترک با کشورهای آفریقای جنوبی، روسیه، هند، چین، بلغارستان، آلمان، برزیل، جمهوری چک، مجارستان، افغانستان، غنا، الجزایر و...

دوره های آموزشی کوتاه مدت

۱.گذراندن دوره آموزشی Planning and Financing Urban Local Economic Development از تاریخ ۲۵-۱۱-۲۰۰۰ لغایت ۶-۱۲-۲۰۰۲ در کشور هندوستان در موسسه Human settlement management institute(HSMI)
۲. گذراندن دوره آموزشی "Poverty & Social Impact of Reform" برگزار شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تاریخ ۲۱-۱۹ اکتبر۲۰۰۲ با همکاری برنامه عمران ملل متحد و بانک جهانی
۳. گذراندن دوره آموزشی مهارت های هفتگانه کار با رایانه (ICDL)
۴. گذراندن دوره آموزشی امکان سنجی پروژه های صنعتی و نیمه صنعتی براساس روش یونیدو با استفاده از نرم افزار کامفار Comfar Expert ، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. به مدت ۲۴ ساعت. ۱۳۸۸
۵. گذراندن دوره "آشنایی با پتانسیل های تامین مالی در ایران" سازمان سرمایه گذاری به مدت ۱۲ ساعت. ۱۳۹۰
۶. شرکت در کارگاه آموزشی بین المللی "مشارکت بخش عمومی و خصوصی" (PPP) به مدت ۲۴ ساعت. ۱۳۹۰
۷. گذراندن دوره آموزشی "آشنایی با روشهای نوین تامین مالی و سرمایه گذاری" به دت ۴ ساعت. ۱۳۸۹
۸. گذراندن دوره آموزشی آیین مدیریت از مرکز آموزش مدیریت دولتی به مدت ۲۰ ساعت. ۱۳۹۱
۹. گذراندن دوره آموزشی شبکه و امنیت اطلاعات در سازمانها به مدت ۸ ساعت. ۱۳۹۵
۱۰. Workshop Intercultural Business Communication, Tehran,۱۸th January ۲۰۱۷
۱۱.آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن؛ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وابسته به ریاست جمهوری؛ به مدت ۶ ساعت. ۱۳۹۵
۱۲.گذراندن دوره آموزشی امنیت ملی ۲ ویژه مدیران و متصدیان مشاغل حساس؛ حراست کل کشور به مدت ۱۶ ساعت. ۱۳۹۴
۱۳. گذراندن دوره آموزشی ترتیبات و مبادلات بانکی در عرصه بین المللی در بانک خاورمیانه به مدت ۱۰ ساعت. ۱۳۹۶

فهرست مقالات علمی و پژوهشی

۱.ارائه مقاله "شاخص های توسعه اجتماعی کشور" در سمینار توسعه اجتماعی. وزارت کشور. دفتر امور اجتماعی. مجموعه مقالات همایش توسعه اجتماعی. انتشارات علمی و فرهنگی. سال ۱۳۸۰
۲. مردم سالاری در اداره امور شهرداری و مشارکت شهروندان. (ترجمه). برنامه ریزی و مدیریت شهری. چالشهای نظری و تجربی. انتشارات سازمان شهرداریهای کشور. سال ۱۳۸۱
۳. چگونه شوراها مشکلات شهر خود را بشناسند. ماهنامه شهرداریها. شماره ۶. آبان ۱۳۷۸
۴. خیابان قابل زندگی. ماهنامه شهرداریها. شماره ۸. دیماه ۱۳۷۸
۵. نقد و بررسی کتاب "فضاهای شهری، شیوه های ادراک و تجربه" مولف پیتر دیکنز. کتاب ماه آذر ۱۳۷۹
۶. مقاله علمی و پژوهشی "سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری". فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. دانشگاه اصفهان. پژوهشکده امیرکبیر و پژوهشکده اقلیم شناسی. سال بیست و یکم. شماره ۴. زمستان ۱۳۸۵
۷. مقاله علمی و پژوهشی "مناسبات روستا و شهر و عوامل توسعه نیافتگی ایران در دوره قاجار". فصلنامه جغرافیا. نشریه علمی-پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران. سال سوم. شماره ۶ و ۷. پاییز و زمستان ۱۳۸۴. تاریخ چاپ ۱۳۸۷
۸. مقاله علمی و پژوهشی "مناسبات روستا با شهر و اثرات توسعه ای آن: مطالعه موردی شهرستان ساوجبلاغ". فصلنامه جغرافیا. نشریه علمی-پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران. سال سوم. شماره ۱۶ و ۱۷. بهار و تابستان ۱۳۸۷
۹. ارایه مقاله "نقش و جایگاه سرمایه گذاری خارجی در تامین مالی طرح های اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو". همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو). اسفند ۱۳۹۰. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
صادق اکبری