• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

احمد فرهادی پور

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

تحصیلات


لیسانس عمران و فوق لیسانس شهرسازی


پست الکترونیکی

رزومه


سوابق کاری:
۱.کارشناس اطلاعات شهري و شهرسازي وزارت مسکن و شهرسازي ۸۰-۱۳۷۷
۲.کارشناس GIS و شهرسازي شهرداري تهران ۸۱-۱۳۷۹
۳.کارشناس GIS و مطالعات کاربري اراضي شهري مهندسان مشاور معماري و شهرسازي مهرازان ۸۲-۱۳۸۰
۴.کارشناس شهرسازي و GISو محقق شهرسازي پارک هاي IT و نرم افزار ايران و جهان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ۸۳-۱۳۸۱
۵.مسئول بخش GIS و شهرسازي شهرداري تهران- دفتر پژوهش¬هاي فرهنگي ۸۷-۱۳۸۴
۶.کارشناس شهرسازي وGIS مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران ۸۷-۱۳۸۳
۷.مدير طرح هاي توسعه شهري و معاون طرح هاي توسعه شهري مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران ۸۷-۱۳۸۶
۸.معاون اطلاعات مکانی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران ۹۶-۱۳۸۷
۹.مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت عمران شهرهای جدید ۱۳۹۶ تاکنون


احمد فرهادی پور