• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

خالد خیری

مدیرکل دفتر فنی و اجرایی

تحصیلات


فوق لیسانس مهندسی معماری


پست الکترونیکی

رزومه


۱.مدیرکل فنی و اجرایی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از ۱۳۹۶ تاکنون
۲.عضو هیأت مدیره شهر جدید اندیشه : ۱/۱/۱۳۹۶ لغایت ۱/۱۱/۱۳۹۶
۳.مدیرکل برنامه ، بودجه و کنترل پروژه سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی : ۱۳۹۴ - ۱۳۸۶
۴.مدیرکل کنترل اجرای ساختمان معاونت نظام مهندسی و کنترل ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی : ۱۳۸۶ - ۱۳۸۰
۵.مدیر اجرایی پروژه های شرکت ایجاد محیط بین الملل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در کشورهای لیبی و عمان : ۱۳۸۰- ۱۳۷۹
۶.مدیر اجرایی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران : ۱۳۷۹- ۱۳۷۷
۷.رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان : ۱۳۷۷- ۱۳۷۴
۸.رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام : ۱۳۷۴- ۱۳۷۱
۹.معاون فنی و اجرایی مسکن و شهرسازی استان ایلام : ۱۳۷۱- ۱۳۷۰
۱۰.کارشناس مسئول دفتر فنی استانداری ایلام : ۱۳۷۰- ۱۳۶۹
۱۱.کارشناس مسئول در جهاد سازندگی استان ایلام : ۱۳۶۹- ۱۳۶۲

خالد خیری