• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

محمدرضا توکلی

مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک

تحصیلات


مهندس عمران، کارشناس ارشد جغرافیای برنامه ریزی شهری


پست الکترونیکی

رزومه


سوابق شغلی:

۱.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان
۲.مدیرکل دفتر برنامه ریزی و عمرانی وزارت کشور
۳.مدیر تحقیق و برنامه ریزی دفتر وزارتی (وزیر کشور)
۴.رئیس دبیرخانه شورای توسعه زاگرس مرکزی کشور
۵.مشاور عمرانی رئیس سازمان شهرداریهای کشور
۶.مسئول دبیرخانه کمیته آلودگی آب کشور
۷.مدیر کل دفتر فنی استانداری مازندران
۸.دبیر بافت های فرسوده و اسکانهای غیر رسمی وزارت کشور
۹.معاون فنی و اجرائی شرکت ایجاد محیط وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس هیات مدیره شرکت تجهیز محیط و عضو هیئت مدیره شرکت خانه گستر
۱۰.مدیرعامل شرکت خانه گستر محیط وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۱۱.مدیرعامل و نائب رئیس شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
محمدرضا توکلی