• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

علی اخلاقی

مدیرکل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه

تحصیلات


فوق لیسانس برنامه ریزی شهری و منطقه ای


پست الکترونیکی

رزومه


سوابق شغلی :
۱.مدیرکل منابع انسانی، خدمات، رفاه و پشتیبانی سازمان ملی زمین و مسکن
۲.معاون اداره کل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
۳.قائم مقام و معاون اقتصادی و بازرگانی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری وزارت کشور
۴.مدیر اداری و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاری های وزارت کشور
۵.معاون موسسه فرهنگی، اجتماعی و مطبوعاتی سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور
۶.معاون اداره کل تجهیزات و تدارکات سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور
علی اخلاقی