• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

محسن غیاثی

مدير كل دفتر املاك و امور حقوقی

تحصیلات


دکتری حقوق


پست الکترونیکی

رزومه


محسن غیاثی