• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید


صادق اکبری

صادق اکبری

عضو هیأت مدیره

صادق اکبری

02188884164

کارشناسی علوم اجتماعی، گرایش پژوهشگری از دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده علوم اجتماعی سال 1373- کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی، د ...


مشاهده پروفایل
زهره داودپور

زهره داودپور

عضو هیأت مدیره

زهره داودپور

02188876677

دکتری شهرسازی


مشاهده پروفایل
حسن روانفر

حسن روانفر

عضو هیأت مدیره

حسن روانفر

02188672100

کارشناس معماری


مشاهده پروفایل
محمود رحیمی

محمود رحیمی

عضو هیأت مدیره

محمود رحیمی

02188889449

دکتری مهندسی عمران


مشاهده پروفایل